chiddush logo

המן מרדכי ואסתר מן התורה...

נכתב על ידי יניב, 9/3/2012

 'המן מן התורה מנין?-"המן העץ",אסתר מן התורה מנין?-"ואנכי הסתר אסתיר",מרדכי מן התורה מנין?-דכתיב "מר דרור" ומתרגמינן מירא דכיא'(חולין קלט,ב). רש"י הסביר שהקשר של המן לפס' זה רמז שיתלה על עץ,אסתר רמז להסתר פנים ומרדכי רמז לגדולתו.(ולמרן הגאון הגדול מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א יש שיעור על ההסתר של זמן פורים .. בהקשר לאסתר..).

ואולי אפשר שהמן רצה להשמיד את יהודים וחשב כיצד לעשות זאת,ולכן נירמז בעץ הדעת ששיבשה את הדעת בעולם להתעלם מה',כמו שהמן רצה להשמיד את בנ"י והתעלם מה'. והמן רצה להרוג את היהודים,כמו שעל העץ נאמר "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"(בראשית ב,יז) כך גם המן רצה להרוג את כל היהודים ביום אחד. ומה שנאמר "המן העץ" שזה שאלה,רמז שאם היה אדם הראשון חוזר בתשובה היה נימחל לו,אלא שלא ביקש סליחה,ולכן זהו שאלת ה' שנתן לו כעין פתח לתשובה(ולכן לא ישר מאשימו אלא מגלגל אליו את הכדור שיחשוב על מה שעשה ויענה) .התורה מתקנת את הדעת המעוותת מהעץ ולכן גם במדבר שהיה זמן ספיגת התורה בנו,האוכל שאכלו ניקרא "מן" כעין רמז לתיקון העץ,שכל יהודי קיבל מנה(אותיות המן)מהמן,ובזה התקשר לקדושה ותיקון הדעת.ובזה מתקנים את את ההסתר פנים של ה' בעולם שנבע מחטא עץ הדעת.לכן אסתר שהיא ההפך ותיקון מעשה המן ניקראת על שם הסתר פנים.ומי שסובב כל זאת זהו מרדכי שכיון את אסתר,ולכן ניקרא על שם "מר דרור" שנאמר בשמן המשחה שבו מקדשים את כלי המשכן ושאר הדברים,שזהו לעשית בית לה' בעולם.ומר דרור זה סוג של עץ,להיפך מהריחוק של ה' מהעולם שבעקבות עץ הדעת.והמן רצה לתת כסף להשמדת יהודים ומולו עמדו הכספים של מחצית השקל שזהו החיבור של בנ"י,שחטא עץ הדעת נבע שהאשה הכריחה את אדם לאכול,וכן כשה' האשימו אדם האשים את אשתו,שהתנתק ממנה,ואילו היה מאוחד איתה לא היה מפיל עליה את האשמה,והיה נישאר לו רק להתנצל ולחזור בתשובה.אולם הוא לא עשה כך,ולכן מחצית השקל שזה חיבור בבנ"י מכפר עלן יסוד חאטא עץ הדעת,ולכן משתמשים בזה למקדש,לחיבור ה' לעולם.זהו ההבדל בין עמלק שהוא יסוד הטומאה בעולם כמו עץ הדעת,שבא להרוג בעולם כמו הטומאה,ולכן בא לילחם בישראל ביציאת מצרים.מול ישראל שהם מתקני העולם.ומה שעומד בניהם זהו הסתר ה' בעולם,שכל כח מושך אליו.הטומאה מושכת להסתר גדול יותר,והקדושה מושכת לגילוי ה' גדול בעולם.וביום הראשון הרגו בשושן 500 איש,כמו הכמות של המר דרור בשמן המשחה... ובעץ הדעת שובשה הדעת וכנגדו בפורים קיבלו היהודים מרצון את התורה,ולכן זה כתיקון לזה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה