chiddush logo

נוסח הקדיש בסיום מסכת

נכתב על ידי שלו, 7/4/2020

 

בס"ד כ' אדר ה'תש"פ


נוסח הקדיש בסיום מסכת

שלו שבתאי יצ"ו, מבשרת ציון


שאלה:

איזה קדיש אומרים לאחר סיום מסכת, קדיש על ישראל רגיל או קדיש 'דהוא עתיד לחדתא עלמא'?

 

תשובה:


באחת השנים כשהייתי נער, עשיתי סיום מסכת בערב פסח לפטור בכורות מהתענית, ומו"ר זקני הרב שבתאי בן חיים זצ"ל היה שם ועשה גם כן סיום מסכת, וכשבאתי לומר קדיש 'דעתיד' כנהוג בעולם הישיבות וכפי שמודפס בסוף הגמ', אמר לי מו"ר זקני שאין המנהג כן, אלא אומרים קדיש על ישראל רגיל וכן עשה מעשה בעצמו ואמר קדיש על ישראל רגיל. ובתחילה התפלאתי מאוד על דבריו, כי בכל הישיבות שהכרתי אמרו תמיד קדיש 'דעתיד' בסיום מסכת.

לאחר כמה שנים התברר לי שכן דעת מרן הגר"מ אליהו שיש לומר קדיש "על ישראל" רגיל בסיום מסכת [כן העידו לי בשמו מו"ר ראש הישיבה הרב שמואל זעפרני שליט"א, וכן נהגו למעשה בישיבת המאירי שבנשיאותו לעשות]. ואחר זמן ראיתי בשו"ת מעין אומר (חלק יא סימן י) שהעיד שכן נהג למעשה גם הגר"ע יוסף זצ"ל שאחר סיום מסכת היה אומר קדיש על ישראל.

וכאשר התבוננתי על דבר זה מצאתי כמה מקורות מרבותינו האחרונים המעידים שכן הוא המנהג הנכון, ואציינם בקצרה לתועלת המעיינים.

בספר כתר שם טוב (גאגין ח"א עמ' קיב בהערה) העיד שאחר סיום מסכת אומרים קדיש דרבנן ודלא כהרמב"ם שפסק לומר קדיש התחיה ע"כ.

ועיין עוד להרה"ג יוסף צובירי זצ"ל בספר ויצבור יוסף בר (חלק ג' פרק יג) שהאריך הרבה לבאר ממקורות ראשונים גם אחרונים, שקדיש 'דעתיד' נתקן על מנת לנחם האבלים ולהשריש בליבם אמונת תחיית המתים. בנוסף לזה, הנהיגו לאומרו גם בסיום הקינות בתשעה באב על מנת לנחם את העם. אך אין אמירת קדיש זה מתאימה לסיום מסכת, כי בסיום מסכת מצוה רבה לשמוח ולעשות אותו יום טוב עם סעודת מצוה. ומנהג זה לומר קדיש 'דעתיד' בסיום מסכת התפשט רק בזמן האחרון על ידי קצת מחכמי האשכנז, ובפרט על ידי הדפוסים המאוחרים של המשניות והגמרות עכת"ד.

וכן ראיתי בקונטריס פנחס יפלל (הרב פנחס מוסבי שליט"א; ח"ג עמ' 56) שהעלה כי יש לומר לאחר סיום מסכת קדיש על ישראל הרגיל (ומודים דרבנן היינו שבחייהו שחזר בו ממה שכתב בחלק ב' שיש לומר קדיש דעתיד].

וכן ראיתי בספר עלי הדס (שהוא אוסף מנהגי הלכה של ק"ק תוניס, פרק יב סעיף יג) שכתב: "נהגו לומר אחר סיום מסכת קדיש דרבנן בנוסח 'על ישראל' הרגיל, ודלא כמו שנתחדש מקרוב לומר קדיש 'דעתיד לחדתא עלמא" עכ"ל. והעיד בספר הנזכר שכן שמע בבירור מפי הזקנים.

אם כן העולה למסקנה:

כאשר עושים סיום מסכת בערב פסח, אומרים לאחר הסיום קדיש "על ישראל" רגיל, ולא כפי שמודפס כיום במסכתות [קדיש "דעתיד"].

והוא הדין תמיד כשעושים סיום מסכת עם מניין, תמיד אומרים לאחר הסיום קדיש 'על ישראל' ואין אומרים את הקדיש שמודפס במסכתות הוצאת וילנא.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע