נכתב על ידי mose67, 17/3/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                               הרמז באמן על יתגדל ויתקדש

י''ל הרמז בעניית יתגדל ויתקדש שמיה רבא, אמן ר''ת תיבות אברהם משה נח, שכולם קידשו את שם ה' בעולם,אברהם הקריא את שם ה' בפי כל עובר ושב וקידש את שמו יתברך,משה נתן את תורת ה' על הר סיני ושם התקדש שמו יתברך שור לא געה וכו' נח בנה תיבה 120 שנה וניסה להחזיר את העולם בתשובה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (13)
בר נש (18/10/2013)
את התגובה שכתבתי למדתי בשיעורו של הרב ערן טמיר שליט"א בישיבת מכון מאיר,בערוץ מאיר.
בר נש (25/6/2012)
אמן= פעם אחת כדי להגיד כי הדברים הם אמת: הקב"ה הוא הגדול וכו'
ופעם אחרת כדי להגיד "הלוואי": שיהיה שמו של הקב"ה מבורך בכל העולם וכו'...
אברהם לוי (19/10/2010)
שלום לכל הצדיקים, איני מקובל, אך אומר מה שלימדוני, ושורש הדברים מעוגן במרן השולחן ערוך אוה"ח סימן ה סעיף א' ובאשל אברהם אות א' שם על המקום, ובפלא יועץ בנושא "עניה", כתב זאת "להדיא".

"אמן" גימטריה 91 וגימטריה 91 היא גם שילוב של שמות הקודש
י-הוה + א-דני
ועל ידי יחוד שמות אלו במחשבה, נוצר זיווג עליון הגורם להורדת שפע בעולמנו.
נ.ב.
כמובון שיש בזה יותר עומק, ותן לחכם ויחכם עוד.
mose67 (27/6/2010)
ב''ה
אל תחשדו בי בבקיאות.אבל הרבי בשיחותיו מביא את המקור. בסנהדרין קח ע''א שורה רביעית מלמטה איתא ''שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה''
אביעד חזני (27/6/2010)
נח ניסה להחזיר העולם בתשובה?

מהיכן הבאת זאת?
mose67 (30/4/2010)
אינני מחייב שכן הוא האמת,אבל שבעים פנים לתורה, והמלים יתגדל ויתקדש שמיה רבה שהוא התחלת הקדיש מדברים על קידוש שמו הגדול שמתבטא באברהם משה נח
אליהו (30/4/2010)
יפה. א'ברהם, מ'שה, נ'ח.
א. למה דווקא בסדר זה? שאינו כרונולוגי?
ב. למה לחדש זאת דווקא על "אמן יהא שמיא רבה" ולא על שאר אמנים?
breslev2u (18/4/2010)
יפה מאוד
גלעד מזרחי (31/3/2010)
שערי חידוש ודרוש לא ננעלו, וישנם עוד רמזים חשובים ונכונים ב'אמן יהוא וכו'. אך אל לנו לשכוח מה שפירשו רבותינו הראשונים בזה.
מצאנו בפירוש מילים אלו 'מחלוקת' בין תלמידי רש"י (מחזור ויטרי) ובין בעלי התוס' כמו שמובא בתוס' ברכות (ג א ד"ה ועונין). המחזור ויטרי פירש שמי"ה רבה - על משקל כי יד על כס יה שמסבירים חז"ל שנכתב י'ה משום שאין שמו של הקב"ה (י-ה-ו-ה) שלם ואין כסאו שלם כל זמן שזרעו של עמלק קיים. ולכן מתפללים אנו ששם הוי"ה המצומצם (י-ה) יגדל ויהיה לשמו הגדול (י-ה-ו-ה) - מהלך גאולי. ולפי זה 'מברך לעלם' כוונתו היא לעולם הבא.
תוס' חולקים על פירוש זה מכח דברי הגמרא שם. הם מפרשים את תפילת אמן יהא שמיה לפי פיורשו המילולי הפשוט: יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים וכו'. כאשר 'הגדול' פי' תואר כבוד בעלמא (אדם גדול).
elntnz (17/3/2010)
קצת פיסוק היה עוזר...
איתן (17/3/2010)
לא אמרתי שיש סתירה רק בקשתי ביסוס לחידוש [כמו היכן מצינו שאברהם החזיר בתשובה שנאמר "את הנפש אשר עשו בחרן" ודרשו חז"ל אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים וכן לשאר...]
אשריכם ישראל!!
mose67 (17/3/2010)
mose אומר ,האור החיים הקדוש כותב בתחלת פירושו על התורה שמלבד עניני הלכה, אפשר לומר רעיונות בתחומי דרוש כל עוד אינם סותרים את המקובל מרבותינו ושבעים פנים לתורה,(ראיתי באוה''ח ובל''נ אכתוב מקומו)
איתן (17/3/2010)
מה המקור לחידוש זה?
נ"ב *טעון עריכה*

ציורים לפרשת שבוע