chiddush logo

לקט מהרוקח לפרשת ואתחנן

נכתב על ידי אורן מס, 17/8/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מהרוקח לפרשת ואתחנן

דברים ג,כד: אתה החילות: מדוע משה לא מבקש מיד את בקשתו ותחינתו 'אעברה נא' (פסוק כ"ה)? הרוקח: "'אתה חונן לאדם דעת' (ואחר כך מבקש 'חננו מאתך'), יסדיר אדם שבחו ואחר כך יתפלל". לפני שמבקשים משהו מאת ה' (ואולי אף מאדם גדול), רצוי להקדים שלב של שבח, ואחר כך לבקש.


ד,ו: חכמתכם ובינתכם: מה הרמז בצירוף מילים זה? הרוקח: "בא"ת ב"ש בגימטריה: תורה". מעניין.


ד,י-יא: ואת בניהם ילמדון. ותקרבון ותעמדון תחת ההר: לשם מה להביא את הילדים והנכדיםלהר, הרי בלאו הכי האבות מצווים ללמדם? הרוקח: "ולכך מועיל לאב זכות בן בנו. 'יעקב אשר פדה לאברהם' (ישעיהו כט)", כלומר הנכד מועיל לסבא (יעקב פדה את אברהם סבו שבא ממשפחה של עובדי אלילים), וטוב שיביאנו להר.


ה,יט: זכור ושמור: מה הרמז בשני ביטויים אלה לציין את מצוות השבת? הרוקח: "התחלתן ש"ז, כי ש"ז (307) ימים חול והשאר לקודש: נ"ב שבתות, ו' ימים טובים, הרי נ"ח ימים תהא נח". ב307 ימי החול של שנת החמה (365 ימים) מזכירים את השבת לשמרה. מעניין.


ה,כו: מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי: מדוע ה' מבקש שייראו אותו? הרוקח: "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים". ה' הפקיד בידי רצוננו החופשי את יראתו, ולכך הוא מבקש.


ו,ו: והיו הדברים האלה ... על לבבך: מה לומדים מכך? הרוקח: "לכך אנו כותבים מימין לשמאל, שיבואו הדברים כנגד לבו". הלב בצד שמאל, ודברינו צריכים להיות מכוונים אליו, מימין לשמאל. תובנה מיוחדת ליהודים.


ו,כה: וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה ... כאשר צוונו: מדוע נחשב לנו לצדקה אם נקיים את המצוות? הרוקח: "'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה'". הערה: אי"ם פירש זאת בכך שהשכר מובטח בעתיד ('לטוב לנו כל הימים' – פסוק כ"ד, כלומר לא מיד), ובכל זאת אנו מקיימים המצוות בעולם הזה.


ו,כה- ז,א: כאשר צוונו. כי יביאך ה' אלוהיך אל הארץ: מה הרמז בסמיכות הדברים? הרוקח: "בשכר המצוות – יביאך לארץ, והרבה מצוות התלויות בארץ". לא ניתן לקיים את כל המצוות בחו"ל, ולכן בשכר המצוות – נזכה להיכנס לארץ ולקיים מצוות נוספות.


שבוע טוב (לא הספקתי להעלות את הדברים על הכתב לפני שבת, וכך גם יהי בשבוע הבא), שבוע של תפילה מתוך שבח, תורה, זכירת השבת, יראת ה', כתיבה ללב, קיום מצוות באמונה וזכייה מחודשת בארץ, אורן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה