chiddush logo

חז"ל - אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך

נכתב על ידי אלון, 18/2/2019

 "יש לך חברים: מקצתם מוכיחים אותך ומקצתם משבחים אותך – אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, מפני שמוכיחך - מביאך לחיי העולם הבא, ומשבחך - מוציאך מן העולם" (אבות דרבי נתן כט, א)

 

בני אדם נוהגים להתחבר עם מי שמחמיאים להם, ונוטים להתרחק ממי שמבקרים אותם. אנו מחפשים את אלה הטופחים על כתפינו ומצדיקים את כל מעשינו, את אלו המתייחסים כאל גאונות לכל הגיג היוצא מפינו. לעומת זאת, אנו עושים מאמץ לא להתקרב לאלו שיכולים להטיל בנו עין בוחנת ולהעיר על דברינו.

חז"ל באים ואומרים לנו את ההיפך: מי שמשבח אותנו הוא למעשה מנתק אותנו מהמציאות ומוציא אותנו מן העולם, הוא לא נותן לנו להתקדם קדימה אלא מרגיל אותנו לשקוע בעצמנו ולחיות באשליה שהכל בסדר, שהכל טוב ונפלא.

דווקא את אלו שמוכיחים אותנו עלינו לאהוב - ההצלחה שלנו תלויה במוסר ובתוכחות שנותנים לנו, הם אלו שבעצם סוללים עבורנו את הדרך לחיי העולם הבא. הרי האדם הוא יצור משוחד, משוחד מעצמו ואינו יכול להסתכל מבחוץ על עצמו ולתת ביקורת אמיתית על מעשיו, וכתוצאה מכך הוא יכול לעשות טעויות קשות ולא להבחין כלל. ואם בא אדם ומעיר לך הערה, הרי שזה בגלל שהוא רואה אותך מבחוץ ומבחין בטעות שאתה עושה, ובכך הוא גורם לך לכוון את עצמך לדרך הנכונה.

על הפסוק בספר משלי (יב, א): "אֹוהֵב מוּסָר - אֹוהֵב דָּעַת, וְשֹׂונֵא תוֹכַחַת - בָּעַר", מפרש רבי יונה גירונדי:

" 'אֹוהֵב מוּסָר - אֹוהֵב דָּעַת': אם תראה אדם שנכשל במעשיו בהימשכו אחר תאוותיו, וייטב בעיניו כאשר יוכיחוהו - תדע כי הוא איש דעת, ונפשו מקבלת דברי השכל ובוחרת בדעת... וישפר עליו כאשר יוכיחו אותו... למשול ברוחו ולהתגבר על יצרו. 'וְשֹׂונֵא תוֹכַחַת – בָּעַר': אחרי אשר ישנא התוכחת - כסיל ובער הוא, ונפשו נמשכת בבחירתה אחרי התאווה, והיא כנפש הבהמה".

מסופר על הגאון מווילנה, שהיה גאון עצום, ובכל זאת לקח אדם מקרוביו ושילם לו כסף, כדי שכל יום יסתכל על מעשיו וייתן לו מוסר, ויעיר לו הערות על מנת שיוכל לתקן את מעשיו יותר ויותר.

גדולתו של אדם נמדדת על פי מה שהוא מוכן להעמיד את עצמו לביקורת. לעולם אין הוא מסתפק במקום שאליו הגיע, ולעולם אינו בטוח שהוא חסין מטעויות וחף משגיאות.

"האוהב את המוסר הוא אוהב דעת, כי בשמעו את המוסר יקנה דעת, מה שלא שמע מאז, אבל השונא תוכחת הוא בער ושוטה ונמשל כבהמות, כי יישאר באיוולתו(מצודות).

 

הרב רונן חזיזה, מהחוברת: "חמש דקות תורה ביום"

הרב שמעון כהן, מהאתר: "ישיבה" - https://www.yeshiva.org.il/

"ותן חלקנו"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה