chiddush logo

הֲתַחַת אֱלֹהִים, אָנִי (בראשית נ', יט')

נכתב על ידי גיל פרידמן, 28/5/2018

 בס"ד

 

מתוך קובץ חידושי "גילו ברעדה"

בהסכמת הרב עמוס שושן - רב יישובי רכס פורייה

בברכת הרב שמואל טל - נשיא מוסדות "תורת החיים" ביד בנימין

נכתב על ידי גיל פרידמן

התשע"ח

לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו

לעילוי נשמת אבי ז"ל מיכאל בן מרטין

לעילוי נשמת אמי ז"ל ברוריה בת פאולינה

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם, היכן שצריכים לכך:

הילה בת מיכל, הראל-בניה בן הילה, הדר בת הילה

gil.fridman@gmail.com

 

הֲתַחַת אֱלֹהִים, אָנִי (נ', יט')

תן דעתך לתיבות הֲתַחַת אֱלֹהִים החוזרות בדיוק בשני מקומות בספר בראשית: האחד, שנאמר "ויִּחַר-אַף יַעֲקֹב, בְּרָחֵל; וַיֹּאמֶר, הֲתַחַת אֱלֹהִים אָנֹכִי, אֲשֶׁר-מָנַע מִמֵּךְ, פְּרִי-בָטֶן"( ל', ב'), והשני שנאמר "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף, אַל-תִּירָאוּ:  כִּי הֲתַחַת אֱלֹהִים, אָנִי: וְאַתֶּם, חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה; אֱלֹהִים, חֲשָׁבָהּ לְטֹבָה" (נ', יט'-כ'). ודע כי מרמז המקרא לעניין משותף. שבשני המקרים מלמדנו המקרא הצדקת הנהגת ה' יתברך בדברי הצדיק. שיעקב אמר מָנַע מִמֵּךְ, ופיר"שי ממך מנע ולא ממני (רש"י שם), ובכך מצדיק הנהגתו יתברך, ששבטי ישראל נולדים ומה יה לה לרחל לטעון? וכן בחר יעקב באהבתו את ה' על פני אהבתו לרחל, שאמר הספורנו וכעס בקנאתו לכבוד קונו ולא הביט לאהבתו אותה בזה (ספורנו שם), וראה כמה עזה אהבת יעקב את ה', ומצדיק דרכיו, ומגיע לכלל כעס לשם שמים - בעבור קנאתו לו לה' יתברך. וגם יוסף בעניין זה דיבר, שאמר "אֱלֹהִים, חֲשָׁבָהּ לְטֹבָה" (נ', כ'), ומצדיק הנהגת ה' עם עצמו במכירה ועם האחים בירידתם מצרימה, ובודאי שאינו נוקם ואינו נוטר, ופשוט.

ובכך קיימו יעקב ויוסף בעצמם את שלימדונו רבותינו, כל דעביר רחמנא לטב עביד (ברכות ס' ע"ב), וכן חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה (משנה ברכות ט', ה'), וכן להלכה לעולם יהא אדם רגיל לומר "כל מה דעביד רחמנא - לטב עביד" (שו"ע אורח חיים רל' ס"ק ה'). וכן קיימו אבותינו.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע