ועשית לך ארון עץ

נכתב על ידי DoarHamikdash ב-8/8/2017

בס"ד 

 

פרשת עקב - פרשת המקדש

 

 

ועשית לך ארון עץ

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

 

בפרשתנו נאמר (דברים י,א): "בָּעֵת הַהִוא אָמַר ה' אֵלַי: פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים וַעֲלֵה אֵלַי הָהָרָה, וְעָשִׂיתָ לְּךָ אֲרוֹן עֵץ". ופירש רש"י שם: שמשה עשה ארון עץ תחילה, ולא זהו הארון שעשה בצלאל והוא הארון שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל – "לא יצא למלחמה אלא בימי עלי, ונענשו עליו ונשבה". נמצא שלדעת רש"י היו שני ארונות: ארונו של משה שהיה עשוי עץ והיה יוצא למלחמה, וארון הזהב שהיה נשאר תמיד בקודש הקדשים.

יש מן החכמים הסוברים שהיו שני ארונות, כמובא במשנה בשקלים. לדעתם יש לשאול: מדוע דווקא ארונו של משה יוצא למלחמה? יתרה מזו: מדברי רש"י נראה שכשישראל יצאו למלחמה עם ארון הזהב – "נענשו עליו ונשבה", הווה אומר, דווקא משום שלקחו ישראל את ארון הזהב – נענשו, שכן היה להם לקחת את ארון העץ של משה, ולא את ארון הזהב; ויש לשאול על כך: מדוע היה להם לקחת דווקא את ארון העץ של משה? במה גרע כוחו של ארון הזהב מארון העץ של משה?

ונראה להסביר זאת על פי מה שאמרו חז"ל במסכת ראש השנה: "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?! – אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים – היו מתגברים". כלומר, ההתגברות על האויב היא בהתאם למידת הדבקות של ישראל באביהם שבשמים.

זהו ההבדל בין ארונו של משה, שהיה עשוי עץ, לבין הארון שעשו ישראל, שהיה של זהב, שכן ארונו של משה נעשה מתוך אמונה טהורה בה'. משה היה בהר עם ה' וכך הוריד לוחות טהורים אל ארון טהור. לא כן ישראל, שבשעה שמשה היה עסוק בקבלת התורה – עבדו לעגל. לפיכך, ארון הזהב שהביאו ישראל מזכיר את עוונם.

אם מבחינתו של משה הארון והלוחות נושאים על גבם את השכינה, ישראל ראו בלוחות ובארון עצם מוחשי, ולכן הם הביאו אל מקום המלחמה בפלשתים את ארון הזהב מן המשכן, ועם בואו הריעו תרועה גדולה, שכן היו סבורים שהארון יש בו סגולה של הצלה מצד עצמו. זו כוונת דברי רש"י שכתב  שהבאת ארון הזהב היא סיבת הכישלון, שכן לא הארון מביא ישועה אלא מי ששיכן שמו עליו.

על פי זה מובן מדוע (לדעת רש"י) נצטוו ישראל להביא את ארון העץ למלחמה. ארון העץ מזכיר אמונה טהורה בבורא עולם, אמונה שהיא כאמונתו של משה, שלא נפגעה בכל שנות המדבר. כשישראל נושאים עיניהם אל הארון שעשה משה – הרי הם משעבדים את לבם לאביהם שבשמים ומנצחים.                 

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת השבוע