"-

14/10/2016

   "-

""


 • 32: "שׁ שׂ וּ אַ בּ אָוּ נּוּ קּ יּוֹ אָוּ בּ כּ" ()
 • 14-15: "שׁוּ מּ יִגּוּ אָ שׁ פּשׁ אָ וּ אַלּוּ וֹ וֹאָ וֹ וּ כּ שׁ "
 • 6-7: "שׁ מּ בּשׂ שׁ מּשׁ סּמּ אַ שׁ אַ לּ שׁ"
 • 17: "שׁתּ וֹ קּשׁ שׁלּ שּׁ הּ כּ תּשׂ שׁ מּשׁכּ"
 • 22: "שׁתּ קּשׁ שׁלּ אַ כּ שׂ שׁ מּשׁכּ"
 • 2-3: "שׂוּ שׁ כּ בּ יִשׂ שׁפּ בּפּ שׁוֹ כּ גּ בּ שׂ שׁ כּ בּיִשׂ תּוּ אַתּ אַ"
 • 28-29: "שׂ זּ טּ וּ שּׁ בּ שׁיִ שּׁ תּ שּׁ כּשׂ בּ שׁ שּׁ בּ אָ בּ "
 • 76-77: "שׂ זּ טּ וּ שּׁ בּ שׁיִ שּׁ תּ שּׁ כּשׂ בּ שׁ שּׁ בּ פּ בּ "
 • 82-83: "שׂ זּ טּ וּ שּׁ בּ שׁיִ שּׁ תּ שּׁ כּשׂ בּ שׁ שּׁ בּ בּ "
 • 8: "שׁוּ וּ וּ יִ וֹ וּ בּמּ וּשּׁוּ בּפּוּ שׂוּ וֹ וֹ וֹ כּ שׁ שּׁ"
 • 23-24: "שׁוּ וֹ נּ נּ בּיּ וּוֹ וּ נּשׁ לּוּ וֹ גּוּ בּוֹ יִשׂ שׁוּ בּ מּבּשׁ שׁ מּ וּשׁ"
 • 18: "שׁ בּ"
 • 13: "שׁלּוּ בּ שׁ בּשׁ שׁשׁ שׁ שׁ יּ וּ יּ בּשׁוֹ"
 • 2-3: "שׁוּ שׁיִ כּ ' דּבּ בּ גּדּתּ וֹתּ פּשׁוּ שׁוֹ וּ וֹ וּ בּ יִשׂ מּ בּוֹ"
 • 1: "שׁוּ שׁ סּ בּ בּ יּוֹ" ()
 • 15-16: "שׁמּ נּ פּוֹ תּלּ וּ לּהּ אַ שׁ בּוּ יּוֹ שּׁ וּהּ דּשׁוּ ' וּוּ אַ נּ דּ שּׁ וּהּ וּ כּ וּ וּ וּוֹ וּ בּ"
 • 6-7: "שׁתּ כּלּהּ אַתּ וֹ גּוּ שׁתּ שׁוֹ תּ וּוֹ תּ תּ וּ אָ וֹ שׁתּ פּ תּ נּ תּ"
 • 12: "שׁ יִשׂ וּ שׁוֹ אַ אַוֹ"
 • 14: "שׁוּוּ שׁוֹ ' כּ אָ בּתּ תּ וּשׁיִ מּשׁפּ יּוֹ"
 • 6: "שׁוּ וּוּ דּוּ גּ כּיּוֹ וּ פּ וֹ"
 • 33: "שׁכּוֹ וֹ תּמּ כּוֹ שׁמּ וּשׁ כּוֹ וֹ שׁוֹ"
 • 24-25: "שׁ וֹהּ וֹ הּ כּלּ נּ בּ שׁ וּ תּתּיּוֹ שׁ וּ תּ בּ יּ יּשׂוּ מּ וֹ וֹ בּוֹ וּ שׁכּ הּ בּ וֹהּ וֹ כּלּ כּ תּ תּ בּ יּ יּשׂוּ מּ וֹ וֹ בּוֹ תּ"
 • 7-8: "שׁ נּוֹ תּוּ וֹ צּ גּלּ אַ וֹ כּוֹ וֹ
 • 15-16: "שׁ וֹ גּיּ וֹ שׂ וֹ לּ שׁ דּ שׁ בּ ' מּוֹ אָוֹ"
 • 14: "שׁוּ בּ פּסּוּ אַוֹ תּפּוּ וֹ אַוֹ"
 • 2-3: "שׁוּ כּ מּ וּ כּ שׁ גּ בּ אָ גּ בּ שׁ שׁ וֹ
 • 2-3: "שׁ וֹ שׂ פּ וֹ תּצּ יּ תּתּ סּוֹ שׁ פּ אָ"
 • 2-3: "שׁ שׁכּ וּ אַ שׁ כּ יִתּ וֹ שׁ נּ ' בּ שׂ פּ בּ"
 • 10-11: "שׁכּ גּוֹיִ בּ וּ וֹ וּוֹ בּשׁ וּ וֹ כּ"
 • 9: "שׁ שׁוּ וּשׁוֹ פּ אָ"
 • 12: "שׁבּ וּשׁ ' יִ יּוֹ"
 • 10-11: "שׁוֹוֹ בּ תּלּ פּוֹ שׁכּ שׁלּוּ צּ קּוּ"
 • 15: "שׂ וֹ יִתּ בּ
 • 7: "שׂ וּ כּ
 • 15: "שׂ צּדּ שׂוֹ שׁפּ וּתּ אָ
 • 23-24: "שׁ פּ וּשׁוֹוֹ שׁ צּוֹ שׁוֹ שׁוֹ וֹשׂ בּ וֹ"
 • 16: "שׁוֹ שׂ מּיִ שׁ אָ וֹ
 • 1-2: "שׁ שּׁ שׁ שׁ יִשּׁ נּשׁוֹ פּוּ כּ וֹ דּ יּיִ
 • 1-2: "שׁוּ שׁוּ שּׁוּמּ שׁוּ שׁוּ בּ תּוּ בּשּׁוּמּ כּ מּיִ יּוּ יִ בּנּ בּ מּוּ יִ כּוֹ שׂ אָמּ"
 • 33-34: "שׁוֹ דּ וֹ [] דּ [] דּ דּ גּ דּ יִ וּ וֹ דּ פּ דּ מּוֹ"
 • (!) ,


  973
  ( )
  ? ? ? !
  - (0)