chiddush logo

665445665445

כל החידושים של 665445665445 | כל התגובות של 665445665445

 איך יכול להיות מצד אברהם שהביא למלאכים בשר בחלב יחד לא קשור לזה שהמלאכים לא אכלו איך אברהם עצמו נתן להם בשר בחלב

מידע אישי

1 חידושים
2 תגובות
9 נקודות
שם: משה מזרחי
אני מקרב יהודים לא חרדים{חילונים}
תאריך הרשמה: 11/10/2022