chiddush logo

YL123456

כל החידושים של YL123456 | כל התגובות של YL123456

 ·      "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש דובר טוב לעמו ודובר שלום לכול זרעו" יהודי ברמה כול כך גבוהה במלכות ולא רק שהוא לא מתנשא ובורח מהעם מפני גדולתו עדיין...

 ·      פורים-"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". נשאלת השאלה: וכי זו דרכו של יהודי?! לשתות יין עד כדי שכרות?!, ומה נשתנה פורים בעניין הזה יותר מכל חג אחר...

 ·      וכדי ביזיון וקצף"  אם היתה באה בביזיון היתה מעבירה את הקצף ממנה.ולא היתה נהרגת.כמה חשוב להתגבר על הבושה ולהיות בעזות דקדושה ולא יבוש מפני המלעיגים עליה וכו.

 ·      "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה". שואל השפת אמת צריך לומר ומרדכי לא כרע ולא השתחוה  בלשון עתיד? ומתרץ שבמגילת אסתר כול הנקודה היהודית ז...

מידע אישי

4 חידושים
1 תגובות
22 נקודות
שם: יהודה לוי
מלמד בבית ספר לחינוך מיוחד
אשדוד
תאריך הרשמה: 8/27/2020