Hollander_Amit

כל החידושים של Hollander_Amit | כל התגובות של Hollander_Amit

קבלתי את ההחלטה הזו לפני הרבה שנים היו שיקולים חיצוניים, בעיקר, חברתיים וכלכליים היה מאד נוח, נפלתי באיזור הנוחות ידעתי את זה כל הזמן שזה מסוכן לי, שאני בכלוב של זהב פחדתי הראש אמר &quo...

לגנוב ערכים מאינטרסים-------------לבנות בית חדש ולא לגור בו,לנטוע כרם ולא לשמוח בפריו,לקדש אישה ולא להיות בעלה- אלו קללות קשות, אך אפשר לשרוד אותן.אך אם מישהו אחר יגור בביתו,אם מישהו אחר ייהנה ממעשה י...

בקידמת בית הכנסת, ב"מזרח", נעמדו האברכים לתפילת עמידה.רעש נוראי של עשרות סטנדרים נתקעים בספסל שלפניהם נעצר בבת אחת לקול דממה דקה.אבל מיד נכנס לו התינוק, חיתול בד בידו האחת ומוצץ בידו השנייה ...

הסתגלותהסתגלות של הילדיםהסתגלות של ההוריםהסתגלות של הצוותלהפוך את החדש להרגללהפוך את המשתנה לקבוע.חודש אלול הוא זמן סגולהלבדוק למה כבר הסתגלנולהסתגל למסגרות חדשותלבחור מחדש בהרגלים הקבועים.המלך בשדה ו...

אנחנו לא רוצים לחיות חיים סתמיים לא רוצים זוגיות של שני אנשים שחולקים בית משותף ולא רוצים לעשות עבודה שיכולה להיעשות גם על ידי רובוטים. אנחנו רוצים חיוניות ומוטיבציה במה שאנחנו עושים. &nbs...

מידע אישי

5 חידושים
0 תגובות
25 נקודות
שם: עמית הולנדר
תורה זו אהבת חיי. אליה צרפתי רקחות וטבחות מעולות של התפתחות אישית והשגת מטרות ובזה אני עוסק בתהליכים אישיים ובסדנאות.
תאריך הרשמה: 8/31/2019