BenGavers

כל החידושים של BenGavers | כל התגובות של BenGavers

נבואת ישעיהו על ימינו חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי ידע שור קנהו ...

נבואת ישעיהו על ימינו חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי ידע שור קנהו ...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: בן גבר
כתבתי פירוש על נבואת ישעיהו
תאריך הרשמה: 5/30/2019