מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: איתן נוי
אברך עוסק בתורה בלי הפסקה בסייעתא דשמייא
תאריך הרשמה: 2/10/2019