דן

תאריך הרשמה: 9/26/2018
חידושים: 4 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 5 נקודות
שם: דן ליאון בוקובזה
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
למד בישיבה
פרסומים אחרונים - כל החידושים של דן | כל התגובות של דן

 חידושים שונים בכל דרך התורהחלק בראשיתפרק י' פסוק כ"גויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם בני דן חשים : רבינו בחיי בפרושו על הפסוק בספר שמות פרק ט"ז פסוק א' : אז ישיר משה...

 הקשר לשבט יהודה ולשבט דן ומביאת המשיח                                            &nb...

 הקשר לשבט יהודה ולשבט דן ומביאת המשיח                                            &nb...

הקשר לשבט יהודה ולשבט דן ומביאת המשיח                                              &n...