אביאלאברהם32

כל החידושים של אביאלאברהם32 | כל התגובות של אביאלאברהם32

בס"ד.                           תקוני הזוהר בעל הסולם תיקון רביעי עמוד ר''ג.ג) תלת גווני עינא וכו': שלשה צבעי העין, הם נגד של...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: aviel raz
חוזר בתשובה מתגורר בעיר הקדש צפת תובב"א.
כתובת: צפת תובב"א,צפת
טלפון: 0532352433
שירות צבאי/לאומי: צבאי
תאריך הרשמה: 8/1/2018