אביאלאברהם32

תאריך הרשמה: 8/1/2018
חידושים: 1 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 5 נקודות
שם: aviel raz
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: צפת תובב"א, צפת
טלפון: 0532352433
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: צבאי
מקום עבודה: לא מולא
חוזר בתשובה מתגורר בעיר הקדש צפת תובב"א.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של אביאלאברהם32 | כל התגובות של אביאלאברהם32

בס"ד.                           תקוני הזוהר בעל הסולם תיקון רביעי עמוד ר''ג.ג) תלת גווני עינא וכו': שלשה צבעי העין, הם נגד של...