אמנון

תאריך הרשמה: 4/25/2017
חידושים: 4 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 20 נקודות
שם: אמנון פרנקל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחנך בכיתות ז, ח. כתבתי שני ספרי לימוד בהלכות ש/בת "חמדת ימים".
פרסומים אחרונים - כל החידושים של אמנון | כל התגובות של אמנון

שמירת הלשון - מדריך להלכות לשון הרע - מתוך אתר "חמדת ימים" של הרב אמנון פרנקלמדריך להלכות לשון הרע, על פי הספר "חפץ חיים" של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל מראדין (י"א בשבט תקצ...

  שיעור מקוון בדיני מוקצה בשבת - מתוך אתר "חמדת ימים" של הרב אמנון פרנקל לימוד דיני מוקצה בשבת  בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

 שיעורים מקוונים על פרקים במשנה מסכת בבא קמא - מתוך אתר "חמדת ימים" של הרב אמנון פרנקלהשיעורים מתרכזים בעיקרי היסודות בכל נושא, בצורה של שאלות ותשובות. המשוב המיידי שמקבל הלומ...

דפים ללימוד מודרך לקראת יום העצמאות -  הרב אמנון פרנקל - מתוך אתר "חמדת ימים"חלק אמרכיביה של מצוות ירושת הארץ, קידוש ה' שבחזרת ישראל לארצו והקמת המדינה, קביעת ההלל ביום העצמאו...