לעולם אודך

תאריך הרשמה: 4/2/2016
חידושים: 42 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 195 נקודות
שם: יהודה טאוב
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
ארגון להפצת התודה לה'
פרסומים אחרונים - כל החידושים של לעולם אודך | כל התגובות של לעולם אודך

 עלון קול תודה אב תשע"זעלון ההודיה לה'https://drive.google.com/open?id=0B9ePH5TFKeqgNnZ5Um5iRk14S1V6YVY3RDE0aFlXNjRpU0xJ

 עלון ההודיה לחודש תמוזלהודות בכותל המערביhttps://drive.google.com/open?id=0B9ePH5TFKeqgMFR5anpBMl8wd3YxeHA2dGptWG1UMm5feFJj

 עלון בנושא ההודיה לה' סיוןמדוע קרבן שבועות הוא חמץ?https://drive.google.com/open?id=0B9ePH5TFKeqgMzN5Ny1yR3VXVjRKWWhhQWlLcnMtRnl5RlpB

 עלון קול תודה אייר תשע"זhttps://drive.google.com/open?id=0B9ePH5TFKeqgWmZtT2t6Vi1wNE52X2hLcUpjRmxYSWFpVFpN

 עלון קול תודה ניסןhttps://drive.google.com/open?id=0B9ePH5TFKeqgdW91NGVhT3NVV3hGZXZjTGVhSFdmLVlCTlY4