פריימן

תאריך הרשמה: 3/13/2016
חידושים: 1 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 5 נקודות
שם: דוד פריימן
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של פריימן | כל התגובות של פריימן

 בפרשת השבוע דובר על חטא המרגלים וחטא המעפילים שבא מיד אחריו. לפני חטא המעפילים הקב"ה אומר שלא יזכו לעלות לארץ ואף על פי כן רצו חלק מהאנשים לעלות ומשה אמר להם אל תעלו כי היא לא תצלח וב...