לאון

תאריך הרשמה: 10/14/2015
חידושים: 1 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 7 נקודות
שם: לאון
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
עושה באמונה חושב בעומקה לומד מתורה
פרסומים אחרונים - כל החידושים של לאון | כל התגובות של לאון

 יש שחושבים שעשה הקב"ה סוכות עקב הגזירה של ארבעים שנות נידודים במידבר ולא כך הדבר. אמר הקב"ה למשה תחת הר סיני " ועשו להם סוכות כי בסוכות הושבתי אתכם " אומר, כשהוצאתי אתכם ממצר...