קבוצות תפוצה וואטספ

 דוגמה למסרון לחץ כאןאפשרות שנייה למלא את הטופס: