chiddush logo

העולם הולך להיחרב? (3 תגובות לחידוש זה)

28/5/2010

 פעם ראיתי כי יש גמרא האומרת כי העולם יהיה שש אלפים ואז הו יחרב משמע עוד 230 שנה היה עולם-אין עולם. אך לפי מה שהבנתי הרמב"ם אומר כי זו דעת יחיד שלא נתקבלה להלכה ועוד כל מיני רבנים אחרים אומרים שזה לא בדיוק שהעולם יחרב אלא משהו על ירידת הדורות או משהו כזה. משהו מוכן להסביר מה הולך כאן? כלומר לסדר את הדברים ולבאר אותם?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
יצחק ג (23/3/2011)
ודאי שגמ' זו אינה כפשוטה והמקובלים האריכו לבאר את הענין בצורה רוחנית.
nadav530 (30/5/2010)
תודה רבה. תשובה מפורטת ונוחה.
dvir45 (28/5/2010)
ציורים לפרשת שבוע