chiddush logo

הסוד במילת "היום"

נכתב על ידי שמעון, 12/4/2012

 כי היום ה' נראה אליכם (ט', ד')

 

ולכאורה מילת "היום" מיותרת, ודי היה לומר "כי ה' נראה אליכם"?

ונראה לפרש, שמובא בספרים הקדושים, שמילואי האותיות בכללות כ"ב אתוון דאורייתא הם ס"א, שישנם שבע אותיות שמילואיהם ג' אותיות (וגם האות צד"י כלולה בהם), ועוד חמש אותיות שיש בהם עם המילואים ב' אותיות והם ה"א ו"ו כ"ף מ"ם פ"א.

ומכיון שהעולם נברא על ידי האותיות, תפקידו של האדם עלי אדמות, הוא להשלים את כל ס"א המילואים, וזאת על ידי שממליך את בורא עולם עליו ועל כל הבריאה ומתקיים בו "אני" גימטריא ס"א, ומאידך מחמת גדלותו של הבורא, בא לידי ביטול עצמיותו לשפלות והכנעה גמורה עד שנעשה בחינת "אין" גימטריא ס"א, ובזה משלים את כל ס"א מילואי האותיות.    

וכן מילת "היום" גימטריא ס"א, ועם ישראל בעת חטא העגל, אשר עניינו היה חסרון במלכותו יתברך ונפגם מילת "אני", הרי שעל ידי זה גרמו להחסיר בס"א מילואי האותיות. ועתה שזכו לכפר על חטא העגל – על ידי בניית המשכן, אשר עניינו המלכת הבורא על התחתונים, הרי בזה חזרו להשלים את ס"א מילואי האותיות, וזה בא הכתוב ללמד במילת "היום" שהיא בגימטריא ס"א.

זהו גם הביאור בתשובתו של המשיח לשאלת רבי יהושע בן לוי (סנהדרין צח.): "אימתי קאתי מר", השיב לו משיח: "היום", וכשלא הגיע התלונן על כך לפני אליהו הנביא ז"ל, והשיב לו אליהו כי משיח נתכוון לומר שיבוא אם יתקיים הכתוב (תהילים צ"ה, ז'): "היום אם בקולו תשמעו". והיינו, כאשר ישלימו את ס"א מילואי האותיות בגימטריא "היום", יזכו לביאת המשיח. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע