chiddush logo

פרשת השבוע - אמור

נכתב על ידי אלון, 3/5/2020

 "וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח תּוֹדָה לַה' לִרְצֹונְכֶם תִּזְבָּחוּ" (ויקרא כב, כט)

 

חז"ל כתבו דברים מופלאים על חשיבותו העליונה של קורבן התודה (ויקרא רבה, פרשת אמור, פרשה כז):

"רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן אמר בשם רבי מנחם דגליל: לעתיד לבוא כל הקרבנות כולן בטלין, וקרבן תודה אינו בטל לעולם... וכן דוד אמר (תהילים נו, יג): 'עָלַי אֱלֹקִים נְדָרֶיךָ אֲשַׁלֵּם תּוֹדֹת לָךְ', תודה אינו אומר, אלא תודות: ההודיה וקרבן תודה".

ננסה להבין מה החשיבות העליונה של התודה וההודיה. חז"ל במסכת סנהדרין (צד, א) אומרים דברים שלכאורה מעט תמוהים:

"ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך - לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך - תעשהו משיח?".

והתמיהה עולה מאליה: עם ישראל לדורי דורות יפסידו רק בגלל שלא נאמרה שירה?!

ונראה להסביר, שאי אמירת השירה, החיסרון בהלל, בשבח ובהודאה, אומרים למעשה שאין הכרה בכך שהמציאות שאנו נפגשים עימה היא מציאות אדירה שיכולה להביא לגאולה. אין מדובר רק בחזקיהו המלך, אלא נראה שכל הנהגת ישראל וכל העם לא הכירו בגודל השעה, לא ראו כמה הטוב האלוקי שהתגלה באותו הדור יכול להוביל לגאולה שלימה. ואם לא מכירים בכך, אזי אי אפשר להביא את הגאולה.

חז"ל אומרים שמידה טובה גדולה פי 500 ממידת פורענות (תוספתא מסכת סוטה פרק ד, א): "מרובה מידת הטוב ממידת הפורענות על אחת מחמש מאות". הנטייה האנושית היא שכאשר אנחנו רואים משהו שלילי, אנחנו מיד חושבים על תרחישי אימה של: לאן זה יוביל? אם הוא מתנהג כך בגיל עשר מי יודע לאן זה יוביל...? לעומת זאת, כשאנחנו רואים מידה טובה, אין לנו את המחשבה הזאת. ועל כך אומרים חז"ל שמידה טובה גדולה פי 500 ממידת פורענות. חז"ל רוצים להפוך את המבט והמחשבה, ולומר לנו שהתוצאות העתידיות שיצמחו מהטוב הם פי 500 ממה שיצמח מהרע.

ואולי כך ניתן לבאר את דברי חז"ל שכל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא ורק קורבן תודה יישאר. לעתיד לבוא, כשנראה כמה טוב צמח מכל גילוי של טוב, לא נוכל שלא לומר תודה עצומה על כל טוב שנראה, כי נדע איזה טוב אדיר וגדול עתיד לצמוח ממנו.

אם נזכה להתבונן כך על המציאות, לראות כל טוב שנעשה ולדעת איזה טוב גדול הוא יביא. אם נזכה להסתכל כך ברמה הפרטית, להביט כך על ילדינו, על חברנו על כל סביבתנו, וברמה הכללית, להביט כך על כל התקדמות במדינתנו, בעמנו ובעולם כולו - חיינו יהיה מלאי הודיה ותודה.

יהי רצון שנזכה להודות ולהלל לקב"ה על כל טובו וחסדו, בכל יום ויום!

 

הרב גור גלון, מהאתר: "ישיבת הר ברכה" - http://yhb.org.il/?p=219


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע