chiddush logo

העקדה 3

נכתב על ידי Abloch43, 23/10/2018

 

יצחק

יצחק מגיע לגיל 37, כלומר תיקן כבר 37 עולמות, ואביו עוקד אותו על המזבח. גיל 37, מציין את 37 השערים (עולמות) הגדולים, כשבכל עולם. יש 12 שערים: 12 שערים בעולמות הנפש (עולמות שבטי חם), שאותם מתקנים ישמעאל ובני קטורה, 12 שערים בעולמות הרוח (עולמות בני יפת), שאותו מתקנים בני עשו, 12 שערים בעולמות הנשמה (עולמות שבטי שם), שאותו מתקנים יעקב ובניו (בני ישראל), ושער אחד בעולמות אצילות (החיה). השבטים מתקנים יחדיו את עולם הנפש, רוח, ונשמה, ויצחק אבינו ממונה עליהם בעולם הרוח. כלומר, יצחק אבינו הגיע לתחילת שורש נשמתו של אדם הראשון, שהוא עולם הכהנים, לאחר שאדם ראשון ירד לגוף. שורש הנשמה של אדם ראשון, לפני ירידתו לגוף, גבוה  יותר. ירידת נשמתו לגוף היא בעולם אצילות, שהוא עולם הכהנים בעולמות אצילות, המציינים עדיין את עולמות הגוף.

 

אחר כך, יעקב אבינו ובניו הופכים לבכירים בשבט שם, ככתוב בבראשית פרק מ"ט, שבו אומר יעקב אבינו ליוסף בנו: "כו בִּרְכֹת אָבִיךָ, גָּבְרוּ עַל-בִּרְכֹת הוֹרַי (אברהם ויצחק)". כלומר, יעקב אבינו מתקן עולמות גבוהים יותר מאברהם ויצחק. כלומר, יעקב ובניו מתקנים את כל העולם. על כך אמר מוחמד, בקוראן, שארץ ישראל שייכת ליהודים, וזאת כדי שיתקנו את כל העולם.

 

יצחק אבינו ממונה על העולם שלפני המבול, הנקרא עולם הרוח. הוא נשמת הכהן הגדול, המייצגת את האדם הראשון. הוא משיח בעולמות הרוח וממונה על עולם נשמות הכהנים. שורש שורשו, כמו נשמות אברהם ויעקב בעולמות אינסוף, שהם צמצום עולמות נשמת המלאכים מיכאל וגבריאל, ובירידה בעולמות הוא צמצום נשמתם של שאר מלאכי עליון. לכן היה אסור על יצחק אבינו לעזוב את הארץ אפילו בימי בצורת, כפי שהייתה.

נשמות הכהנים ירדו מעולמות החיה (אצילות) לעולמות הרוח (תפארת) כדי לעזור בתיקון עולם הנפש (עשייה), ועליהם ממונה יצחק אבינו, ולכן גם עם ישראל. בסיום תיקון עולם הנפש, יגיעו בני ישמעאל , בני קטורה, וכל העולם, לעולם הרוח ששם ממתינות להם נשמות הכהנים, שהם נשמות עם ישראל, ובראשם יצחק אבינו כדי להמשיך לעלות בעולמות.

 

אברהם אבינו ובניו, ישמעאל ובני קטורה ממונים על העולם שלאחר המבול, הנקרא עולם הנפש.

כשאברהם אבינו עקד את יצחק בנו הוא חיבר בחזרה את כל העולמות, החל מעולם הנפש, שבו נמצאים אברהם אבינו, בני ישמעאל ובני קטורה, ועד מלכות עולם הנשמה וזאת כדי לתקן את עולמות הרוח והנשמה. זו מטרת העקדה

 

לא הייתה עקדה של ישמעאל או אחיו, מבני קטורה, עם אברהם אביהם, כטענת המוסלמים, כי הם מתחת לשלטונו של אברהם אבינו. יצחק אבינו תיקן את העולמות שמעל שלטונו של אברהם אבינו, והעקדה הייתה בין שני הממונים על עולמות הרוח  (יצחק) והנפש (אברהם) כדי לחברם. עקדה של ישמעאל לא הייתה מחברת דבר והייתה מיותרת. המשיח, שגם הוא נשמת אברהם אבינו, יעקוד (עקדה), בעתיד, את אחד ממלכי ישמעאל (לדוגמא מלך סעודיה, או ירדן או אחר) עם אחד ממלכי בני קטורה (לדוגמא מלך קטר, או אחד ממנהיגי הדרוזים), ובעקדה זו תעובר נשמת ישמעאל ונשמות מדין, מדן, וכדומה, במלכי בני קטורה, לשם חיבור העולמות בעקדה חדשה זאת.

 

ישמעאל ישב במדבר פארן בבאר לחי, ששם תחילת עולמות הנרתיק של חוה אמנו בכדור הארץ, לאחר פתחי הערווה, שהם הכניסה לעולמות גוף האישה, שעליהם הוא אחראי. יצחק אבינו ביקר פעמים רבות בבאר לחי כי מקום זה הוא החיבור בין נשמת ישמעאל, האחראי על מצרים (פתחי נידה), לנשמת יצחק אבינו, האחראי על עולמות הגוף העליון של אדם וחוה, ואחראי, בעולם זה, על כל הנרתיק עד לכניסה לעולמות הרחם. הכניסה לעולמות הרחם נמצאת במערת המכפלה, בעיר חברון, ששם גרו יצחק אבינו ויעקב אבינו.

החפיפה בין עולמות יצחק וישמעאל, היא בבאר לחי (באר לחי היא תחילת עולמות הנרתיק של חוה אמנו בכדור הארץ), שהיא עולם ה 13 של מצרים. עד לעולם ה 50, שהוא מערת המכפלה, חסרים 37 שנה, המייצגים את 37 העולמות שתיקן יצחק אבינו.

כאשר סיים את תיקון 37 עולמות אלה נעשתה ביצחק העקדה, עפ"י ציווי אלוקים לאברהם אביו. מטרת העקדה היא לחבר את העולמות המכילים את העולמות של מצרים (=פתחי ערווה), שעליהם ממונה ישמעאל עם בני קטורה, שביחד הם ממונים על כל שבטי חם, עם עולמות הנרתיק (=עולם הרוח), שעליהם ממונה יצחק.

מעולם 14 ועד עולם 50 (50 עולמות אלה נמצאים בכל עולם, והם מורכבים מ 7 עולמות תיקון, שכל אחד מהם בנוי מ 7 עולמות, ועוד עולם אחד גבוה יותר), זו מלכות יצחק. מלכות יצחק היא הנרתיק, בעולמות הערווה של כדור הארץ, שעליו ממונים עשו ויצחק. אלה הם עולמות מלכות הרוח, שבעולמות מלכות הנפש, שהם עולמות התיקון, המייצגים את נרתיק האשה, הנקרא מדבר פארן, שהוא מלכות התולדות של האישה.

 

העקדה

כיצד מתחברים הדברים?

הכוונה של העקדה הייתה להחזיר את היקום לעולם הנשמה והחיה, שלפני חטא עץ הדעת, ולכן רק יצחק, שנשמתו מעל נשמת אברהם, היה יכול להיות שותף למשימה זאת ולא ישמעאל, שנשמתו נמוכה מנשמת אברהם.

 

העקדה נעשתה בהר המוריה. הר מסמל נשמה גבוהה, והכוונה לנשמת יצחק. מוריה זה משורש מור, שהוא בושם, קטורת שמקריבים בבית המקדש, שמוריד קטורת מעולמות המוריה לטהור העולמות והשמדת מלאכי הטומאה. הר המוריה הוא גם השתקפות הרחם של השכינות, שבהן נוצרים עולמות ומתחברים איברים, מה שמשתקף בעקדה. 

 

נשמת אברהם מגיעה עד למלכות הצוואר, שהיא מלכות עולם הדעת, וזאת עפ"י העגלה בברית בין הבתרים. נשמת יצחק מתחילה בעולם הדעת הכללי, עפ"י העגל, בן הבקר, בחיזיון של אברהם. העקדה היא חיבור הגוף לצוואר.  

כדי לחבר את העולמות היה צריך להוריד את נשמת יצחק כדי שתתחבר לנשמת אברהם. העקדה הפיסית, שחיברה את יצחק למזבח האדמה, הורידה את נשמתו לעולם הרוח (המיוצג ע"י האיל) של אברהם. ביצחק נמצאים כל העולמות של אדם ראשון ועקידתו למזבח חיברה את כל העולמות עם עולמות הנפש של אברהם אבינו, השליט על כל העולם בעולם הנפש.

 

יצחק אבינו, שהוא גם נשמת אדם ראשון, מתקן עולם גבוה יותר מאברהם אבינו ומשאר בני אברהם, שמתקנים את עולמות שבטי חם. יצחק אבינו מתקן ומטהר את עולמות יפת, שהם גופם העליון של אדם וחוה. הוא נעקד על המזבח כי העקדה היא חיבור בין עולמות תחתונים, שבהם נמצאות נשמות אברהם אבינו ובניו (שהם נשמות בני ישמעאל ובני קטורה) ובין עולמות הגוף העליון של אדם וחוה, שהם עולמות יצחק אבינו. החיבור ביניהם נותן רצף תיקון של עולמות הנפש.

 

האיל מייצג את עולמות הרוח (הגוף). העגל (פר בן בקר - פרשת וירא) מייצג את עולם הצוואר. העקדה מורידה את נשמת יצחק מעולם העגל לעולם האיל כדי שיהיה ממונה על עולמות הרוח, ואז אברהם ויצחק מחוברים בעולם הרוח.

 

מלכותו של אברהם אבינו, על פי ברית בין הבתרים, מגיעה עד למלכות הכתר שבעולם הרוח, שבעולם הנפש, שהסמל שלה הוא העגלה. הוא מתקן מלכות עולמות הנפש, שהיא עולם האשה, שעליו שולט הגבר, וסמלו עז (ע"ז = עבודה זרה = עולמות השאול = עולמות המין של האשה) והוא מתקן את עולמות הרוח, שבעולם הנפש, שהסמל שלהם איל (כבש בוגר משנה ומעלה).

 

ואילו מלכותו של יצחק אבינו היא מעל אברהם אבינו, על פי פר בן הבקר (עגל) שהוקרב בחיזיון, המסמל את עולם הכתר שבעולם הרוח  = עולם הדעת = מלכות עולם הנשמה. עולם הדעת שנושק למלכות עולם הנשמה שמקומה בחברון. לכן ישב יצחק אבינו במלכות של עולם הנשמה, שהיא גבוהה יותר ממלכות התפארת שבעולם הרוח.

 

העקדה שעשו אברהם ויצחק היא חיבור העולמות של צד ימין, שהם עולמות הזכר, לאחר תיקון העולמות, עם עולמות הנשים, בצד שמאל, שהוא החיבור של עולמות האשה עם עולמות הזכר, כדי לתקן את הפרדת אדם אבינו מחוה אימנו. וגם חיבור חלק מעולמות הרוח עם עולמות הכתר שבעולם הרוח ומלכות עולם הנשמה, כדי לחבר, בעקדה, את עולמות נפש, הרוח, והנשמה, מה שמאפשר הגעה לעולם שלפני חטא עץ הדעת.

 

ישמעאל נמצא עם אברהם אבינו בעולמות הנפש ואברהם ממונה על עולמות ישמעאל ולכן לא הייתה סיבה כלשהי לעקדה של ישמעאל, כפי שטוענים המוסלמים. העקדה היא עקדה של עולמות, עקדת נשמות אברהם ויצחק בעולם הרוח, היא החיבור ביניהם בעולם הרוח.  בגמר התיקון ישמעאל יהיה ממונה על כל עולמות הנקבה, יחד עם בני קטורה.

 

עשו נמצא עם אביו, יצחק, בעולם הרוח, ככתוב בבראשית פרק כ"ה: "כח - וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת-עֵשָׂו, כִּי-צַיִד בְּפִיו; וְרִבְקָה, אֹהֶבֶת אֶת-יַעֲקֹב". אהבת יצחק את עשו מסמלת את היות שניהם באותו עולם. כך ישמעאל נמצא עם אביו, אברהם, בעולם הנפש ולא הייתה אתו עקדה כי לא היה נוצר חיבור בין עולמות.

 

העקדה של יצחק למזבח, לאדמה, הורידה את נשמתו מעולם הדעת, עולם העגל, לעולם הרוח, עולם האיל.

בבראשית כ"ח כתוב: "יג וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת-עֵינָיו, וַיַּרְא וְהִנֵּה-אַיִל, אַחַר ...". מי שניקד את התורה לא הבין שצריך להיות כתוב איל אַחֵר, צֵרֶה, ולא פתח תחת האות ח. האיל, שמסמל את עולם הרוח, החליף את יצחק, שירד עכשיו לעולם הרוח כדי לעשות את העקדה, החיבור, עם עולם הרוח של אברהם.

 

החלפת יצחק באיל היא חותמת הקב"ה לחיבור עולמות אברהם ויצחק ומינוי יצחק לממונה על עולם הרוח. העקדה הביאה לאיחוד של נשמת אברהם, שעלה מעולמות הנפש לעולם הרוח, עם נשמת יצחק שירדה מעולמות הדעת לעולם הרוח. ועכשיו יש חיבור בין עולמות הנפש, הרוח והדעת.

 

את המשך תיקון עולם הדעת של יצחק יעשה יעקב אבינו שיעלה מעולם הרוח של אביו יצחק, שנקבע בעקדה, אל עולמות הדעת. זאת ההתחלה של חיבור עולמות נשמת אדם וחוה עד לעולמות הנשמה וכולל, שנוצר בעקדה, שאת המשכו יעשה יעקב אבינו כשירד למצרים.

כשהגיע אברהם אבינו לגיל 99 הוא עשה ברית מילה לצאצאיו כדי שכאשר יֵרדו מהעולמות הגבוהים, שבהם נמצאת נשמתם, לעולמות נמוכים יותר, הם יוכלו לתקן את העולמות התחתונים בפחות קשיים.

 

בסיום העקדה, בבראשית פרק כ"ב, כתוב: "יט וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל-בְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם, בִּבְאֵר שָׁבַע". 

מדוע לא כתוב שיצחק חזר עם אברהם לאחר העקדה?

הסיבה שיצחק לא מוזכר היא כי נשמתו התאחדה בעקדה עם נשמת אברהם והתורה מדברת, בדרך כלל, על נשמות. יצחק חזר עם אברהם.

 

פרשנים שונים נתנו פירושים שונים לפסוק זה. האחד, שיצחק נפגע ונשאר בהר מוריה כדי להבריא. אחרים אומרים שהמאכלת שחטה ופגעה בכל זאת בעורק הצוואר של יצחק. פירושים אלה נולדו בגלל הסתרת הפנים של ה', ככתוב בספר דברים, פרק ל"א ופרק ל"ב.

 

המשך פעולת נשמות אברהם ויצחק דרך גלגוליהם

את המשך תיקון עולם הדעת של יצחק יעשה יעקב אבינו. זה חיבור עולמות נשמת אדם וחוה עד לעולמות הנשמה וכולל, שתחילתו עשה יעקב אבינו כשירד למצרים. זאת תחילת עולם התיקון. לכן יציאת מצרים נקראת ראש החודשים, תחילת התיקון.

 

יעקב אבינו הוא הבכיר בשבט שם. הוא עשה ברית עם לבן, חמו (צבע לבן מסמל חסד = צד ימין), המסמל את צד ימין, וברית עם עשיו אחיו, המסמל את צד שמאל = אדום. לכן קיבל עשו את אדום כנחלה, ככתוב בספר יהושע פרק כ"ד מפס' ב': " ... וָאֶתֶּן-לוֹ, אֶת-יִצְחָק.  ד וָאֶתֵּן לְיִצְחָק, אֶת-יַעֲקֹב וְאֶת-עֵשָׂו; וָאֶתֵּן לְעֵשָׂו אֶת-הַר שֵׂעִיר, לָרֶשֶׁת אוֹתוֹ, וְיַעֲקֹב וּבָנָיו, יָרְדוּ מִצְרָיִם". הר שעיר הוא אדום, ככתוב בבראשית פרק ל"ג: "טז וַיָּשָׁב בַּיּוֹם הַהוּא עֵשָׂו לְדַרְכּוֹ, שֵׂעִירָה", ובפרק ל"ו: "א וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו, הוּא אֱדוֹם".

בבריתות אלה חיבר יעקב אבינו את 3 העולמות, נפש, רוח ונשמה, בעולמות החיה (אצילות), שהוא היום שבו נבראו השמש והירח בעולם אצילות

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע