פנינה יומית...כה סיון

נכתב על ידי שניאור ב-19/6/2017

 

יום שני כ"ה סיון - פרשת קרח

 

מתי היא "יפה"? "במדרש רבי תנחומא"!

בתחילת פירושו על פרשתנו כותב רש"י "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. ויש לבאר דברי רש"י אלו על דרך הרמז:

מבואר בספרי חסידות (לקו"ת פרשתנו נד, ב ואילך. ובכ"מ) ש"שרש הענין במחלוקת קרח . . שלעתיד יהיו הלווים כהנים . . ולכן רצה קרח לעשות כן גם עכשיו . . אך באמת שגה ברואה, כי הנהגה זו אי אפשר להיות כי אם אחר שלימות הבירורים [בימות המשיח] . . משא"כ עכשיו". והיינו, שהתוכן הפנימי במחלוקת קרח הוא שראה מעלת הלויים כפי שתהי' לעתיד לבוא. אך טעה בזה, כי הנהגה זו תהי' רק בימות המשיח ולא שייכת בזמן הזה.

ועל פי זה יש לבאר "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא":

על דרך הפשט, וכפי שרואים בחיצוניות, הרי "פרשה זו" אינה "יפה", אך על דרך "הדרוש", כפי שהוא ב"מדרש" – הרי היא "נדרשת יפה", שחלק הדרוש שבתורה מגלה הטוב והמעלה בטענת קרח, שהוא ראה הסדר כפי שיהי' לעתיד לבוא.

וזהו "מדרש רבי תנחומא", שפרשה זו כפי שהיא ב"מדרש רבי תנחומא" – היינו בזמן הגאולה העתידה, שאז תהי' הנחמה על הגלות – תהי' פרשה יפה ושלימה בתכלית השלימות, כי אז באמת יתנהגו באופן כזה.

ורק בזמן שלא אוחזים עדיין ב"מדרש רבי תנחומא", היינו בזמן הגלות, הרי מכיון שסדר העבודה אינה עדיין בתכלית השלימות, לכן אי אפשר להתנהג כמו שמבואר בפרשה זו.

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 501; תשמ"ט ח"ב עמ' 556 ואילך)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת השבוע