מזון רוחני יג סיון

נכתב על ידי שניאור, 7/6/2017

 

יום רביעי י"ג סיון - פרשת בהעלותך

 

"לזעוק ולהריע" גם "ביום שמחתחם"

בפרשתנו כתוב "כי תבואו מלחמה גו' על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות" (י, ט). ויש לבאר זה בדרכי עבודת השי"ת:

"הצר הצורר אתכם" – זהו היצר הרע, ש"אין לנו צר הצורר כמוהו" (של"ה חלק תושב"כ פרשתנו שנא, א). ו"מלחמה גו' על הצר" עיקרה בשעת התפלה ד"שעת צלותא שעת קרבא [שעת התפלה היא שעת מלחמה]" (ראה לקו"ת תצא לד, ג. ועוד), שאזי היצר מתגבר לבלבלו במחשבות זרות וכיו"ב.

ועל זה אומר הכתוב "והרעותם בחצוצרות", שפירושו "לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא . . כלומר כל דבר שייצר לכם . . זעקו עליהן והריעו" (ל' הרמב"ם ריש הל' תעניות). והיינו, שהעצה לנצח את היצר היא רגש ההכנעה והביטול כלפי הקב"ה, שירגיש האדם שרק הוא ית' ביכולתו להצילו מיצרו, ומתחנן לפניו ית' "לרחם עליו  כו' על נפשו להצילה ממים הזדונים" (תניא פכ"ח), ואזי "ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם" (פרשתנו שם).

ומזהיר הכתוב שגם "ביום שמחתכם גו' ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם" (שם, י). שאל יחשוב האדם, שרק כשיצרו מתגבר בתוקף להלחם עמו, אזי הוא צריך לרגש ההכנעה כלפי השי"ת, אך לאחר שניצח את היצר, ואין מונע לו בעבודתו, הרי הוא יכול לעבוד את השי"ת בשמחה וטוב לבב, בלי רגש הביטול וההכנעה.

אלא גם לאחרי נצחון מלחמת היצר, כשכבר מקריב עולות ושלמים, שקרבנות מורים על קירוב להקב"ה (ראה לקו"ת ריש פ' ויקרא), הנה גם אז עליו "לתקוע בחצוצרות" ולהיות בביטול לפני ה'.

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 28 ואילך)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה