chiddush logo

שש מאות סדרי משנה או שבע מאות סדרי משנה

נכתב על ידי amirtsarfati, 22/6/2022

בתלמוד הבבלי במסכת חגיגה בדף יד בעמוד א יש מחלוקת בין רב פפא לחכמים האם התורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה או משבע מאות סדרי משנה חשבתי לעצמי שהתורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה וזה שהתורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה זה לא סתם זה בגלל שכל יהודי לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה


א.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.להניח תפילין של יד
6.להניח תפילין של ראש

ב.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשבתות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.קידוש בליל שבת
7.לשמור שבת

ג.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בראש השנה:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה בראש השנה
7.לשמוע קול שופר בראש השנה
8.לשמוח בחגים

ד.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום כיפור:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לצום ביום כיפור
6.לשבות ממלאכה ביום כיפור

ה.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של סוכות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבת בסוכה בסוכות
7.ליטול את ארבעת המינים בסוכות
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
9.לשמוח בחגים

ו.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של פסח:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר
7.לאכול מצה בליל הסדר
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
9.לשמוח בחגים

ז.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשמיני עצרת וביום השביעי של פסח ובחג שבועות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה
7.לשמוח בחגים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה