chiddush logo

חידוש תורה יחיד ומיוחד במינו

נכתב על ידי amirtsarfati, 22/6/2022

חשבתי לחדש שזה לא סתם שיש בתורה שש מאות ושלוש עשרה מצוות שש מאות זה שש מאות סדרי משנה שכבר לא קיימים בידינו שנים רבות וכנגדם אנחנו לא מקיימים בכל יום שש מאות מצוות ושלוש עשרה זה גיל שאנחנו מחוייבים במצוות וכנגדו אנחנו מקיימים בכל יום עד שלוש עשרה מצוות

א.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.להניח תפילין של יד

8.להניח תפילין של ראש


ב.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשבתות:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לברך ברכת המזון

8.קידוש בליל שבת

9.לשמור שבת

10.שלא לעשות מלאכה בשבת


ג.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בראש השנה:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לברך ברכת המזון

8.לשבות ממלאכה בראש השנה

9.שלא לעשות מלאכה בראש השנה

10.לשמוע קול שופר בראש השנה

11.לשמוח בחגים


ד.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום כיפור:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לצום ביום כיפור

8.שלא לאכול ולא לשתות ביום כיפור

9.לשבות ממלאכה ביום כיפור

10.שלא לעשות מלאכה ביום כיפור


ה.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של סוכות:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לברך ברכת המזון

8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות

9.שלא לעשות מלאכה ביום הראשון של סוכות

10.לשבת בסוכה בסוכות

11.ליטול את ארבעת המינים בסוכות

12.לשמוח בחגים


ו.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של פסח:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לברך ברכת המזון

8.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר

9.לאכול מצה בליל הסדר

10.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח

11.שלא לעשות מלאכה ביום הראשון של פסח

12.לשמוח בחגים


ז.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשמיני עצרת וביום השביעי של פסח ובחג שבועות:

1.להתפלל לאלוהים

2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב

3.ללמוד תורה

4.מצוות ציצית

5.לשמוע בקול בית הדין הגדול

6.שלא לסור מדברי בית הדין הגדול

7.לברך ברכת המזון

8.לשבות ממלאכה

9.שלא לעשות מלאכה

10.לשמוח בחגים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה