chiddush logo

Orelia5060540

כל החידושים של Orelia5060540 | כל התגובות של Orelia5060540

 פרשת  השבוע:הגות יהודיתלך לך והקשרה לעולם הגישור.אנו לרוב מתייחסים למשפט לך לך ופרשניות וחידושים לרוב.אנסה לגעת מקודת מוצא של גישור וישוב מחלוקות .ביו ריב מריבה .ריב לשם שמיים...וריבה ...

 ראש חודש חשוון מבורך. חשוון חידוש לראש חודש חשוון ונחזה בביניין בית המקדש חיש במהרה בימינו בחודש חשוון יש בו פעמיים ו ' פעמיים פירוד וו חיבור.כמו כן  . אין בו חגים כולו עשייה...

 הגות לשבת :חכמה -יכולת מולדת גנטית לקלוט ולהגיב למידע לפי סיטואציה נדרשתלדעת בר דעת -היוזמה הסקרנות   כח הרצון .יכולת ההנעה באדם המביאה אותו להליכה למעשה .לנקוט פעולה כדי להגיע ולחוות ...

 ספירת העומר :החסד שבאברהם וחסדו של השם לחמול על בריאותיו.איזו סוג אהבה השם מורה לנו כדוגמא בהר המוריה. סיפור עקדת יצחק סמל לאהבת השם. לא תתאווה כי אם  תתאהבה ותתהווה ...אהבת  השם בך......

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3726286370787908&id=100002197458206צרפתי קישור על מנת לצרף גם תמונות קשורות .

 שעת בין ערביים של שישי ראש חודש אדר.והחיטה צומחת שוב יושבת פה אחרי ההליכה  .מול החיטה  והפעם במקום לכתוב חידוש .מתפללת למען עם ישראל . ממשל והכנסת מתנהגים בהסטריה מוחלטת יורי...

 לפני שבוע ראיתי בחלומיוהתביישתי לאמר שראיתי.שמא ישמע...אך היום מחובתי להוציא ולכתובבמאמרו נברא עולם ובמאמרו נחרב עולם בן אדם חמדת זוזים.ושמת מזימה בביתך במקום מזוזהחמדת לצון על חמדת ימים(כי...

 פרשת השבוע פרשת משפטיםמידה כנגד מידה דין יד אח חסד יד שמאלברצוני להתייחס לנקודה אחת חשובה בהקשר ישיר למאורעות השבוע... במבט סוציו חברתי משפחתי אלימות במשפחה.מחד הרצחה של אישה ע'"י הנשוי להו...

 פרשת השבוע פרשת יתרו רעואל.שבמרכזה מעמד הר סיני.על שום מה נקרא רעואל יתרו ומהו מרכז הר סיני אם לא על שלוש הדברים עליהם עומד עולם .תורה עבודה וגמילות חסדים(מדברישמעון הצדיק) .הקדוש ברול...

 ברוך שעשני כרצונו תפילת מתנת הנשיות .ויאמר הגבר ברוך שלא עשני אישה על שום מה ?שכן יצר האלוקים את הגבר אך הבריאה לא היתה מדוייקת לרצונו.והוא לא השמיד קימט קרע את בריאת הגבר והשליך וגנז.אלא השאירו...

 פינת ההגות של אורליה. לשבוע טוב לפרנסה טובה סגולת ברכת המזון ברכת המזון יש סגולות גדולות ברצוני להאיר בהיבט נוסף הנובע מהמילים את חסדו של אלוקים לבריותיו  והתכונה האנושית שחנן אלו...

 שיר השירים אשר לשלמה החיזור המופלא בעולם היהודי ומשלי חכמת שלמה המלך(שורש שמו של שלמה ...שלום ושלם)וכבוד איש ואישה ביהדות ושלום ושכינה בינהםתורה משולה למים שתולים תהיו בבית ה'אל אישך תשוקתך...

 יום שני  ימקווה בין שמיים ומים  ...יום המסוגל מאוד בתפילה המקווה ...לשם שמיים- בין שמיים וארץ יום בו תפילה גדולה.שימו לב יום בו התפילה גדולה .המשוב בחזקת השם ....כל העול...

 פרשת ויחי הפרשה האחרונה הסוגרת את מעגל בשורת יעקב.אנטומיה נפשית ופיזיולוגית של העם היהודי בארץ ישראל .יעקב הוא אבחון ארדיולווגי ב'ע' של שמו כמו גם אבחון רפלקסולוגי דרך עקב כף רגלו לכל  ...

 קורונה....תקווה לרנסנס.מתדבק לשוני לחיכי לכדי תקופת חידלון ועד לכדי והריקותי לכם ברכה עד בלי דיי .תדבק לשוני לחיכי ...החייך הוא איזור החלל שממנו מתקיימת הדבקה...המסיכה המגנה על חלל החייך ...היא ...

מידע אישי

17 חידושים
0 תגובות
85 נקודות
שם: Orelia kotler
תאריך הרשמה: 12/19/2020