chiddush logo

שישה סדרי משנה וחמישה חומשי תורה

נכתב על ידי amirtsarfati, 30/6/2022

ידוע הדבר שעם ישראל קיבל מאלוהים שש מאות ושלוש עשרה מצוות אותם שש מאות ושלוש עשרה מצוות מופיעות בתורה וידוע גם שעם ישראל קיבל מאלוהים שני תורות שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה תורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה ותורה שבעל פה זה שישה סדרי משנה אם אנחנו ניקח את שש מאות ושלוש עשרה המצוות שמופיעות בתורה ונוריד מהם גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה יצא לנו מפה שעם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה


א.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.להניח תפילין של יד
6.להניח תפילין של ראש

ב.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשבתות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.קידוש בליל שבת
7.לשמור שבת

ג.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בראש השנה:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה בראש השנה
7.לשמוע קול שופר בראש השנה
8.לשמוח בחגים

ד.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום כיפור:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לצום ביום כיפור
6.לשבות ממלאכה ביום כיפור

ה.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של סוכות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבת בסוכה בסוכות
7.ליטול את ארבעת המינים בסוכות
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
9.לשמוח בחגים

ו.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ביום הראשון של פסח:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר
7.לאכול מצה בליל הסדר
8.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
9.לשמוח בחגים

ז.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בשמיני עצרת וביום השביעי של פסח ובחג שבועות:
1.להתפלל לאלוהים
2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצוות ציצית
4.ללמוד תורה
5.לברך ברכת המזון
6.לשבות ממלאכה
7.לשמוח בחגים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה