אביהו

תאריך הרשמה: 3/3/2010
חידושים: 106 חידושים
תגובות: 3 תגובות
ניקוד: 550 נקודות
שם: אביהו
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של אביהו | כל התגובות של אביהו

 דברי תורה יפים על פרשת תולדות לזיכוי הרבים,לחץ על הקישורים הבאים:פרשת 'תולדות' בני ציון שנים קודמות.pdfפרשת 'תולדות' בני ציון תשע''ד.pdf

סרט חדש ומדהים !!! ניסים בכיפת ברזל. איך בזכות תהילים זוכים להגנה נגד טילים ??? לראשונה בעולם חשיפה מדהימה עם אלוף משנה נתן ברק על הכיפה שנוצרה בהשגחה עליונה !!! קישור לסרט ניסים בכיפת ברזל - ...

תפילה להצלת יהודה ושומרון"וכעת עתה מתכנן ראש הממשלה והבג"ץ להחריב חלק של הארץ מן השומרון ובנימין ויהודה, ולגרש יהודים מאדמתם להחריב הבתים ובתי כנסיות ובתי מדרשות, ולהפוך אותם לעיירות של מוסל...

דיני חג השבועות שחל במוצאי שבתהשנה כידוע יחול חג השבועות במוצאי שבת ויום ראשון. הדבר מחייב תשומת לב והערכות מוקדמת. להלן ההלכות המיוחדות לצירוף זמנים מיוחד זה, בתוספת כמה עצות מועילות.א. כיון שאי...

   בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מו''ר הרב יצחק יוסף שליט''אאסור להעתיק קטעים מהספר ללא ציון המקור!קיצור ש''ע ילקוט יוסףמהדורת התשס''זמו''ר הרב יצחק יוסף שליט''אחלק ראשון  &...