salvo

פרסומים אחרונים - כל החידושים של salvo | כל התגובות של salvo

  פרשת השבוע, פותחת בדיני הקורבנות, כאשר הקורבן הראשון שעוסקת בו התורה, היא עולת נדבה – כלומר, קורבן עולה שעולה כולו לקב"ה, שאדם החליט מעצמו, ללא שום חובה, להביא ולהקריב בבית המקדש. ...

  השבת קראנו את פרשת ויקרא, הפותחת את החומש השלישי, "ויקרא". חומש ויקרא עוסק ברובו בדיני הקורבנות ועבודת בית המקדש, וכן בדיני טומאה וטהרה. עבודת בית המקדש ודיני טומאה וטהרה קש...

  ראש השנה התשע"א   יום אחד צלצל הטלפון בביתו של המוהל אבוהב מתל-אביב. על הקו היתה אשה שהזדהתה כתושבת צפון תל-אביב ואמרה: "ילדתי לפני שבוע ומחר היום השמיני. רציתי לבקש ממך שתבוא...

  ראש השנה התשס"ח   החל מראש חודש אלול, מתחילה תקופה מאוד מיוחדת בשנה, שנמשכת עד יום כיפורים. החסידות אומרת על תקופה זו שה"מלך בשדה". אם בכל השנה, כדי לפנות למלך, יש צורך...

דברים התשע"א   בפרשת השבוע, מתחיל משה רבנו את הנאום הגדול שלו, נאום הפרידה מעם ישראל. עם ישראל עומד בפני הכניסה לארץ ישראל, ומשה רבנו בנאומו, מנסה לתת לעם כלים,כדי שיוכל להתחיל לצעוד בדרכ...

  פסח התש"ע המצוה העיקרית הנקשרת לחג הפסח, כיום שאין אנו מקריבים את קרבן הפסח, היא מצות אכילת מצה. מדוע אנו אוכלים מצה בפסח? לכאורה מאוד פשוט. הרי בעל ההגדה שואל בדיוק את שאלה זו וגם עונ...

  אמור התש"ע   במוצ"ש הקרוב, נציין את ל"ג בעומר, יום ההילולא של רשב"י. הגמרא במסכת ברכות, דף כ"ז עמ' ב', מספרת על תלמיד שנגש לר' יהושע, ושאל האם תפילת ערבית רשות...

חיי שרה התש"ע   בפרשת השבוע אליעזר עבד אברהם מקבל מינוי מאדונו לחפש אישה לבן האדון - יצחק. המינוי מלווה במספר מגבלות: אין לקחת אישה מבנות הכנעני (כ"ד, ג'). האשה צריכה להיות ממולד...

  יום כיפורים התש"ע המשנה במסכת תענית (ד', ז'), אומרת ש "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים", והגמרא במסכת תענית, דף ל' עמ' ב', מסבירה מדוע יום הכיפורים הנו י...

  ראש השנה התשס"ט   בראש השנה, עיקר עבודתנו היא להמליך את הקב"ה על כל העולם. מסופר על ר' אהרון מקרלין, שבתפילות ראש השנה, כאשר הגיע למילה "מלך" - התעלף. לאחר שעוררוה...

מידע אישי

חידושים: 71 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 355 נקודות
שם: סלבו בכר
תאריך הרשמה: 2/26/2010