wchaimw

תאריך הרשמה: 2/25/2010
חידושים: 2 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 10 נקודות
שם: חיים
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
אברך לשעבר בישיבת הר ברכה, סטודנט לפיסיקה בבר אילן בשילוב הכולל של הר ברכה נכון להיום.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של wchaimw | כל התגובות של wchaimw

  האם מותר לחלק את שבע הברכות ליותר מאדם אחד?   כתב בברכת ה' [ח"ד, פ"ד, סד] "שבע ברכות של נישואין מברך אותם אחד מהקהל ולא החתן. ואין לחלק את הברכות בין כמה בני אדם, אלא אדם אחד ...

  שימוש הלכתי במי שמנהגו להקל   א. האם מותר לי לבקש ממישהו ש-'מנהגו' להקל לעשות לי משהו ש-'מנהגי' להחמיר?   קודם כל לפני שנפתח בסוגיה הגדולה הזאת נאמר כי באמת "מעשה שבת" במחלוקת הפ...