הרמבם היומי

תאריך הרשמה: 4/10/2018
חידושים: 63 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 315 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
תכנית לימוד "הרמב"ם היומי" נועדה לאפשר לכלל הציבור להקיף וללמוד את התורה כולה.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של הרמבם היומי | כל התגובות של הרמבם היומי

 קיום גט שנשלחשליח שמביא גט ממקום למקום בחו"ל , או שהביא גט מחו"ל לא"י  -אם השליח עמד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו הרי זה אומר בפני שניים בפני נכתב ובפני נחתם ואח"כ יתן לה ב...

 שליח בגטישנם 2  סוגי שלוחים בגט: 1. קבלה – האשה עושה (בעדים), שיקבל במקומה.2. הולכה והובאה – האיש או האשה עושים, שיעביר את הגט לידי האשה. דינים שונים: א) הפסולים – כבכתיבה;&n...

 כתיבה ונתינת הגט אין כותבין את הגט אלא בדבר שרישומו עומד ולכן צריך שהדיו יהיה רישומו ניכר ולא נמחק. אך הדף והכתב – איזה שיהיו (כמפורט בפרק).נוסח הגט יכול להיות בכל שפה אך חייב להיות מפורש ו...

 כתיבה ונתינת הגט אין כותבין את הגט אלא בדבר שרישומו עומד ולכן צריך שהדיו יהיה רישומו ניכר ולא נמחק. אך הדף והכתב – איזה שיהיו (כמפורט בפרק).נוסח הגט יכול להיות בכל שפה אך חייב להיות מפורש ו...

 כתיבת הגט לשמהכל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש, ולשם האישה המתגרשת -אינו גט.  לדוגמא:סופר שכתב גט ללמד או להתלמד, ובא הבעל ומצא שם שנכתב בגט זה כשמו, ושם האישה כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, ונ...