yakov toorgeman

תאריך הרשמה: 11/6/2017
חידושים: 1 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 7 נקודות
שם: יעקב תורגמן
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
גימלאי מצהל לומד לשמה למדתי גם סוגי רפואה משלימה הורים שכולים לשני בנים בינהם חייל שבעטיים הוקמה מתנת חיים
פרסומים אחרונים - כל החידושים של yakov toorgeman | כל התגובות של yakov toorgeman

בסד עקידת יצחק בראשית ברא אלוקים את הארץ...ראה שהעולם לא יתקיים שילב מידת הרחמים וכולי והכוונה מציאות ארך אפיים עד שיחזור בתשובה בחסדי השם אפשר להוסיף שהמחשבה הראשונה של הבורא לא תישאר תלויה ואכן לו...