yogev

תאריך הרשמה: 4/13/2017
חידושים: 1 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 5 נקודות
שם: יוגב רצון
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של yogev | כל התגובות של yogev

 שלום וחג שמח אשמח להבין מה המשמעות מאחורי תפילין מהודרות.אני מעוניין לרכוש את התפילין האלו:תפילין מהודרותמה המלצתכם?