יונתן שטנצל

תאריך הרשמה: 9/12/2014
חידושים: 292 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 1460 נקודות
שם: יונתן שטנצל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יונתן שטנצל | כל התגובות של יונתן שטנצל

 שמותפרק יח(א)וַיִּשְׁמַ֞ע יִתְר֨וֹ כֹהֵ֤ןמִדְיָן֙ כברמספר שנים כואבת לי שאלה,מדוע מזכיריםאת עבור של יתרו ששימש ככומר לעבודה זרהבמדינת מדין.והרירשי אומר בפרשת שמות את מה...

 משנה הרקע על נטילת ידים. כל אחד מאיתנו התחנך מקטנות שצריך ליטול ידים לפני שאוכלים לחם שמברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. מהיכן מגיע דין זה? הרי זה לא כתוב בתורה. כותב הרמבם הלכות שאר ...

 עצרת שחל להיות בערב שבת בית שמאי אומרים יום טבוח אחר השבת ובית הלל אומרים אין יום טבוח אחר השבת ומודים שאם חל להיות בשבת שיום טבוח אחר השבת ואין כהן גדול מתלבש בכליו ומותרין בהספד ובתענית ש...

 משנה ו[*] הטובל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר טבל למעשר והוחזק למעשר אסור לתרומה טבל לתרומה והוחזק לתרומה אסור לקדש טבל לקודש והוחזק לקודש אסור לחטאת טבל לחמור מותר לקל טבל ולא הוחזק כאיל...

צדין את האישות מדובר בסוג של שרץ, והוא אחד משמונה שרצים והוא החולד, מאיפה אני יודע? שוחחתי עם החלקאי ינון עפאים והוא אמר לי שלדעתו מדובר בחולד או חפרפרת כי מדובר בזנים דומים כי שניהם ...