יונתן שטנצל

תאריך הרשמה: 9/12/2014
חידושים: 286 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 1430 נקודות
שם: יונתן שטנצל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יונתן שטנצל | כל התגובות של יונתן שטנצל

  מאת: יונתן שטנצלבזמן שבית המקדש היה קיים, ולא היו יורדים גשמים, החלו תלמידי החכמים לצום מיום י"ז במר חשוון והלאה בימי שני חמישי ושני. כמו שהמשנה מפרטת תענית פרק א מש...

 המגיד מישרים הגאון רבי ישראל מאיר שושן סיפר השבוע :רבי שלום כל ימי חייו שינן משניות בעל פה, בשבת ביום חול, בין דרשה לדרשה, היה בקי בשישה סדרי משנה ממש ישר והפוך, כמו אשרי יושבי ביתך. בש...

 האם תושבי חוץ לארץ חייבים בעליה לרגל? תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ד עמוד ב מההיא, הוה אמינא הני מילי דיעבד, אבל לכתחילה לא, קא משמע לן. ואיכא דמותיב לה הכי: הא ממדינה למדינה בארץ ישראל -...

 תהלים פרק קד (יח) הָרִ֣ים הַ֭גְּבֹהִים לַיְּעֵלִ֑ים סְ֝לָעִ֗ים מַחְסֶ֥ה לַֽשְׁפַנִּֽים: איוב פרק לט פסוק א הֲיָדַ֗עְתָּ עֵ֭ת לֶ֣דֶת י...