יונתן שטנצל

תאריך הרשמה: 9/12/2014
חידושים: 275 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 1375 נקודות
שם: יונתן שטנצל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יונתן שטנצל | כל התגובות של יונתן שטנצל

  האם הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים על מיטה בלשכת פרהדרין או שישן על הרצפה כמו הכהנים בבית המוקד. מאת: יונתן שטנצל המשנה במסכת תמיד מגלה לנו כי לא היו מיטות עבור הכהנים ש...

  משנה ו קורים תקלות בבית המקדש. שבשר קדשי קדשים עולה חטאת אשם נטמא בבית המקדש. והתורה מצווה אותנו שצריך לשרוף את הבשר שנטמא. עכשיו המשנה דנה באיזה בית הדשן או בית השריפה שורפים? ...

  הרב יונתן שטנצלמה סיבת הטבילה לפני ההגרלה על תרומת הדשן? כניסה לעזרה לצורך פיס 1. יש איסור להיכנס לעזרה לפני טבילה יומא ג,ג :”אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול" והה...

  הרב יונתן שטנצלהכהנים משכימים מוקדם לפני עלות השחר, השכימו הכהנים שרצו להשתתף בהגרלה של "הרמת הדשן" על מנת להספיק לטבול במקווה עוד לפני בואו של "הממונה" לבית המקדש....

  הרב יונתן שטנצלאז איך ישנו הכהנים? הכהנים שאמורים לעבוד למחרת מ"הבית אב" החדש של היום למחרת, הלכו לישון בלילה בבית המוקד מקום שינת הכהנים. פרחי הכהונה הצעירים ישנו ...