chiddush logo

מטבע עתיק של מחצית השקל של מרן כתב סופר נעלם בהונגריה

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 13/2/2019

 מובא מילה במילה מספר דברי מהרי"א על התורה מרבינו יהודה אסאד: " עובדא נאה שמעתי מא"ז מו"ר הגאון מו"ה אהרן שמואל אסאד זצ"ל שאמר בתוך הדרשה א' בביהכ"נ דק"ק סערדאהעלי – והיא כי פ"א נתאספו רבני וגדולי דמדינת אונגארן בעיר פעסט עבור הסעמינאר וגם א"ז הג' בעהמ"ח ז"ל הי' בתוך האסיפה הלז וכאשר כבר נגמר האסיפה עשו קהל עדת בודאפעסט סעודה גדולה לכבוד הרבנים הגדולים האלו ואחרי גמר הסעודה כאשר כבר נדבר על השולחן ד"ת כיאות לפני שולחן כזו מלא גאונים וגדולים לקח הגאון בעל כתב סופר מכליו שקל הקודש אשר הביא עמו למען הראות את הרבנים האלו אשר לא ראו עוד שקל חשוב כזה ורצה לשמחם להראותם את החפץ היקר הזה וכמובן השתוממו הרבנים האלו על המראה הלז וכאו"א מהם הסתכל היטב בזה לראותה היטב כי באמת חשיבות גדולה היא לרכוש שקל כזה ועבר וחלף זמן רב עד שעבר השקל בין כל הרבנים אשר היו שם לערך שבעים רבנים והתחיל לדאוג עבור זה הג' בעל כ"ס ואמר שיתנו לו בחזרה השקל אמנם עוד היו כמה רבנים אשר עוד לא ראו וביקשו שימתין קצת למען גם הם יראו וכה עבר עוד זמן רב וצווח הג' הנ"ל איה שקלי אמנם בפתאום נעלם השקל וכבר חפשו ולא מצאו – השקל איננו ויתמהו הרבנים איש אל רעהו ומאוד חרד לבם אמנם לשוא כל תוחלתם השקל נעלם בפתאום הג' הנ"ל מאוד התחיל לרגוז וצעק מר כי השקל הלז יש לו בירושה מאביו הגאון בעל ח"ס וכי כל הון רב לא יערכו נגדו כי מאוד מאוד יקר אצלו ומאוד לבו עליו דוי כי בפתאום נאבד ממנו דבר חשוב ויקר כזה – והי' בתוכם הגאון מ' מנחם קאטץ זצ"ל אבדק"ק צעהלים כאשר הרגיש בצערו של הג' בעל כ"ס הלך אצל הפתח וסגר בעדו ולקח המפתח אצלו וענה ואמר רבותי לפי קט שכלי נראה בעיני אשר כל חבורתינו רבנים הנמצאים כאן יבדקו איש את רעהו בכליו לחפשהו אם אמנם כי ח"ו לא נחשדו הרבנים הגדולים האלו שיעשו עולה לגנוב את השקל אמנם למען לנוח ולהפיס דעת הג' בעל כ"ס נוכרח לעשות כן והדלת כבר סגרת מבלי יוכל שום אחד מבינינו לצאת כל זמן הבדיקה – ואת הרעיון הזה כולם פה א' ענו ואמרו כי היטב דיבר והצדק אתו וכל אשר דיבר נעשה – וכאשר כבר רצו לעשות החיפוש איש את רעהו אז קם מכסאו א"ז הג' ז"ל רבותי אני אינני מסכים לזה כי מה יאמרו הבריות בחוץ כאשר זאת ישמעו כי רבנים איש את רעהו בדקו אחריו אם לא גנב את השקל הלא חילול השם גדול יגרום זה בין המון עם ואף כי אני הוא המעט נגד רוב דעת הרבנים עכ"ז לא אסכים בזה ואני מזהיר את הרבנים אשר יושבים סמוך אצלי כי בל יהין א' מהם לחפש אחריו וכשמעו הרבנים את דבריו נתמלאו מאוד חימה עליו למה אינו מסכים לזה אשר כל הרבנים אין אחד מהם שיהיה נגד הרעיון הלז אמנם הוא באחד ולא ישיבנו כי אינו מסכים לזה – אמנם הבדיקה התחילה איש בין רעהו וכמובן לא היה אף אחד מהם אשר יהין עצמו לחפש אחרי א"ז הג' ז"ל – ובתוך כך נשמע קול דפיקה על הדלת ומיהר הג' מצעהלים אל הדלת לפתוח והנה עלמה א' באה ובידה השקל ויתמהו איש אל רעהו מאין בא לך השקל והיא השיבה כי כאשר לקחו לנקות את הקערות והכפות מעל השולחן מצאו באחד הקערות את השקל ואז עוד הפעם עמדו על א"ז הג' ז"ל כל הרבנים היושבים על השולחן שיאמר נא את כוונתו בזה שמיאן בחיפוש השקל הלא עד שלא נמצא השקל היה באפשרי להאמין כי בודאי הוא לקח השקל וע"כ הי' נגד דעות הרבנים אמנם כעת כי נתגלה הדבר למפרע אשר א"ז הג' ז"ל הוא נקי בזה וע"כ יאבה נא לומר ___ בזה ואחרי רוב הפצרות השיב רבינו ז"ל ולקח מכליו שקל אחד כמו השקל של_ כ"ס ז"ל והראה להם וענה ואמר – רבותי אני ג"כ הבאתי עמי ש_____ השקל מבעל כ"ס למען להראות את הרבנים כאן ואת השקל הזה קבלתי לדורן דרשה לעת חתונתי מאדמו"ר הג' מהר"מ בנעטה זצ"ל ורציתי להתענג את הרבנים כאן להראות להם דבר חשוב כזה אשר בודאי עוד לא ראו אמנם כאשר ראיתי כי גם הג' בעל כ"ס לקח עמו שקל כזה להראות לכם כי לבו מלא עונג ושמחה כי יש לו דבר יקר כזה לא רציתי להשבית ולהפריע את רוב שמחתו כי מיד כאשר יראה אשר גם אותי חנני השי"ת בדבר יקר כזה אז ימעט קצת ערך השקל של הג' בעל כ"ס ז"ל וע"כ נסוגתי אחור ידמה הרב מפרעסבורג כי הוא לבדו ירכש דבר חשוב ויקר כזה – ועתה רבותי האיך היה אם הרב היושב אצלי הי' מחפש אחרי והיה מצא את שקלי באמתחתי אשר היא כמו השקל מהרב מפ"ב הלא לא היה מועיל את כל דברי וכי יכלתי לצעוק כי גם אני הבאתי עמי שקל כזה לא האמינו אותי ואף כי היה אחד מכם אשר היה מאמין בי אמנם הרוב כולם כאחד היו מקטני אמנה ועתה יאמרו נא האם לא טוב עשיתי אשר הייתי מוחה מלחפש אחרי. ואז כולם ראו גודל צדקתו ותמימתו. השקל הזה מא"ז הג' ז"ל הוא עתה ברשותי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה